lever handles


1. KOSH

HD316R lever handles

2. KOSH

Flat lever handles

3. KOSH

Square block lever handles

4. modric classic

Slimline lever handles

5. modric classic

Dom lever handles

6. modric classic

Shaped lever handles

7. modric

Sembla lever handles